Liczba wydanych publikacji: 1205

Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską

Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską
Autor: Krystyna Wojcik
Format: B 5
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2015
ISBN: 978-83-264-3811-0
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Książka jest 9. wydaniem praktycznego poradnika zawierającego wskazówki dla autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w zakresie prawidłowego tworzenia prac akademickich. Autorka w sposób przystępny i przejrzysty wskazuje rozwiązania problemów, jakie może napotkać autor w ciągu całego procesu przygotowywania pracy – poczynając od wyboru tematu i promotora aż do stworzenia czystopisu odpowiadającego wszelkim wymaganiom. Czytelnik znajdzie tu m.in. odpowiedzi na pytania:

  • jakie są wymagania ustawowe w stosunku do prac promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac doktorskich,
  • jak powoływać się na cudze myśli, by nie popełnić plagiatu oraz zachować zgodność z intencją i istotą tych myśli,
  • jak tworzyć strukturę pracy, by zachować cechy rządzące konstrukcją tekstu naukowego (prostotę, przejrzystość, kondensację,metodyczność, harmonię),
  • jak oznaczać części struktury, by zachować układ hierarchiczny zagadnień,
  • jak i gdzie szukać materiałów źródłowych, oceniać ich wartość i przydatność do opracowania pracy promocyjnej,
  • jak zachować podstawowe cechy tekstu naukowego (logiczny tok rozumowania, dostateczne udowadnianie twierdzeń i obiektywizm),
  • jak prowadzić badania empiryczne,
  • jakie są powszechnie zalecane zasady edytorskie.

,/ul>