Liczba wydanych publikacji: 1026

Paweł VI

Paweł VI

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wydawnictwa M
Opracowanie obejmowało:
• adiustację
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej

Szczegóły produktu

Tytuł: Paweł VI
Autor: Marta Wielek
Oprawa: Miękka
Wydano nakładem Wydawnictwa M, 2015 r
ISBN 978-83-7595-889-8
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wydawnictwa M.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, skład i łamanie.

Papież Franciszek podpisał w maju 2014 r. dekret o beatyfikacji sługi Bożego papieża Pawła VI, która odbędzie się już 19 października. To doskonała okazja, aby poznać tę niezwykłą postać bliżej.
Książka ma na celu przybliżyć osobę papieża Pawła VI. Autorka koncentruje się na ukazaniu nieprzeciętnej osobowości tego wielkiego człowieka.
W książce znaleźć można argumenty potwierdzające wielkość duchową i moralną portretowanego papieża.
Dużym atutem publikacji są fragmenty listów, otwierające każdy z rozdziałów. Ich autorem lub adresatem jest Montini. One także wnoszą wiele informacji dotyczących duchowości ich autora
Warto przypomnieć, że w życiorysie Giovanni Battisty Montiniego, późniejszego papieża, istnieje polski epizod, związany z pobytem w Warszawie w latach XX tych.
Książka ukazuje wiele mało znanych epizodów z biografii Pawła VI. Jest pasjonującą opowieścią o jego życiu.