Liczba wydanych publikacji: 1205

Patologie organizacyjne

Patologie organizacyjne

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja
Autor: Ryszard Stocki
Format: 176 x 250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2005 r
ISBN: 83-89355-74-4
 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

Diagnozowanie organizacji jest czymś oczywistym i dawno zostało zaakceptowane w praktyce zarządzania. Inaczej przedstawia się sprawa patologii, o których pisze się mało i niechętnie – tylko nieliczne organizacje przyznają się do jakichś nieprawidłowości. Mechanizmy patologiczne niejednokrotnie stają się funkcjonalnym elementem systemu (pełnią na przykład funkcję stabilizującą) i patologia tak silnie zrasta się wtedy z systemem, że jest uznawana za jego nieodzowny element. Przestaje się ją wówczas dostrzegać albo ujawnia się ona pod zupełnie inną postacią. Aby postawić trafną diagnozę, trzeba zatem znać i rozumieć mechanizmy patologiczne.

Inspiracją do zaproponowanej w tej pracy systematyki patologii organizacyjnych był system kryteriów diagnostycznych DSM III, stosowany w psychiatrii. W przedstawionym systemie każda patologia jest określona za pomocą pięciu osi, opisujących kolejno: łatwo dostrzegalne objawy patologii, patologie związane z osobami kierującymi organizacjami, nieprawidłowości operacji i procesów, patogenne oddziaływanie środowiska organizacji i rozwój zjawisk patologicznych w czasie.

Druga część książki ma charakter narzędziowy. Omówiono w niej szczegółowo takie zagadnienia, jak:
ˇ proces diagnostyczny i rola, jaką odgrywają w nim specjaliści z różnych dziedzin,
ˇ badania diagnostyczne prowadzone przy użyciu map poznawczych,
ˇ najważniejsze metody diagnostyczne (rozmowa i wywiad indywidualny) i sposoby analizowania ich wyników,
ˇ metody tworzenia niektórych testów psychologicznych (przykłady pytań, sposób analizy i przykładowy kwestionariusz mogący być punktem wyjścia do tworzenia własnych kwestionariuszy).

Każdy rozdział zaczyna się od studium przypadku – opisu jednej z powszechnie występujących patologii, ze szczegółowymi propozycjami interwencji w organizacji. Ich podsumowaniem jest ostatni rozdział, w którym przedstawiono działania, jakie można podjąć, aby uchronić swoją organizację od patologii.