Liczba wydanych publikacji: 1205

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

Papiery wartościowe o stałym dochodzie

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne
Autor: Suresh Sundaresan
Format: 176 x 250
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2012 r
ISBN: 978-83-264-1542-5
 

 

 

 

Opis:

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

 

W książce dokładnie opisano funkcjonowanie rynków papierów wartościowych o stałym dochodzie i instrumentów pochodnych. Przedstawioną teorię uzupełniają liczne przykłady zestawione z danymi historycznymi.
Główne obszary tematyczne książki to:

  • przegląd rynków instrumentów o stałym dochodzie, prezentacja konwencji rynkowych i szczegółowy opis najważniejszych instytucji, analiza tych rynków – podstawowe pojęcia, modele stopy procentowej, ryzyka kredytowego i inne,
  • opis poszczególnych segmentów rynku papierów wartościowych o stałej stopie dochodu,
  • szczegółowa analiza instrumentów pochodnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, m.in. swapów indeksowanych stopą overnight, transakcji terminowych w eurodolarach, swapów stopy procentowej, swapów ryzyka kredytowego i kredytowych produktów strukturyzowanych.

Adresaci:
Książka jest przydatna zarówno dla wykładowców i studentów kierunków finansowych, jak i dla praktyków – inwestorów, doradców finansowych, analityków rynku i wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem rynków finansowych.