Liczba wydanych publikacji: 1205

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu
Autor: Beata Glinka, Monika Kostera
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2012 r
ISBN: 978-83-264-0761-1
 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

Podręcznik stanowi zaawansowany kurs na temat współczesnych teorii organizacji i zarządzania. Zawiera informacje dotyczące wybranych istotnych kierunków i tendencji, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt.

Główne obszary tematyczne podręcznika stanowią:

  • współczesny kontekst organizowania – organizacja w relacjach z otoczeniem,
  • różnorodność świata organizacji – metafory i archetypy,
  • społeczne i techniczne elementy organizacji – powiązania i ewolucja,
  • współczesne trendy w zarządzaniu – teoria i praktyka,
  • badania współczesnych organizacji – wybrane metody i ich implikacje.

Wszystkie zawarte w podręczniku rozdziały mają jednolity układ. Otwierają je opisy przypadków (w większości pochodzące z oryginalnych badań autorów), które stanowią ilustrację przedstawionych teorii. Każdy rozdział zawiera także listę definicji podstawowych pojęć i kończy się pytaniami, które mogą być wykorzystane w dyskusji na zajęciach.

Adresaci:
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia (magisterskich) nauk ekonomicznych i zarządzania. Może być wykorzystany jako literatura podstawowa do kompletnego kursu składającego się z wykładu i konwersatorium lub ćwiczeń.