Liczba wydanych publikacji: 1205

Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne

Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne
Autor: Anna Adamik
Format: 176 x 250
Oprawa: twarda
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2013 r
ISBN: 978-83-264-4500-2
 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Podręcznik jest wynikiem wieloletnich doświadczeń pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Jego treść i struktura odpowiadają wymaganiom standardów kształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla przedmiotu „nauka o organizacji”. Podstawowe zagadnienia z tego obszaru zostały tu zaprezentowane z perspektywy dynamiki rozwoju organizacji oraz towarzyszącego im szeroko pojętego otoczenia.

Lektura publikacji dostarczy wiedzy na temat:

  • ewolucji sposobów postrzegania organizacji.
  • typologii organizacji, ich cech i form,
  • istoty i cech otoczenia organizacji oraz znaczenia relacji z nim,
  • czynników i faz rozwoju organizacji,
  • zmian organizacyjnych wspierających elastyczność i innowacyjność,
  • procesów organizacyjnych – istoty, rodzajów, zarządzania procesowego,
  • form współpracy organizacyjnej.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla studentów kierunków zarządzania, inżynierii zarządzania i administracji, jak i praktyków – menedżerów odpowiedzialnych za kreowanie rozwoju organizacji komercyjnych, publicznych i społecznych, a także przedstawicieli władz lokalnych, generujących swymi działaniami rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego.
Sądzę, że zaletą tej książki jest to, iż zawiera ona treści bardzo przydatne także dla praktyków zarządzania i badaczy organizacji na poziomie eksperckim i naukowym. Praca może być inspiracją w obszarze wyboru przedmiotu badań oraz doboru metod i narządzi badawczych. Spełnia wszelkie wymagania dotyczące podręcznika, a w wielu aspektach znacznie je przekracza pod wzglądem formy, struktury i głębokości analizy.
Prof. dr hab. Ryszard Rutka, Uniwersytet Gdański