Liczba wydanych publikacji: 1205

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł:

Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek

Autor: Wojciech Andrzej Nowak , Mikołaj Turzyński , Lucyna Kopczyńska , Piotr Kopczyński , Agnieszka Skoczylas
Format: 176 x 250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2012 r
ISBN: 978-83-264-3792-2
 

 

 

 

 

Opis:

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Jest to pierwsze w Polsce i jak dotąd jedyne opracowanie na temat Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i średnich Jednostek. Książka może służyć jako kompleksowe źródło wiedzy i przewodnik przy stosowaniu standardu w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i gospodarstwami rolnymi. Kompleksowo omówiono m.in.:

  • treści standardu i czynniki warunkujące skuteczność jego wdrażania i funkcjonowania,
  • wykonalność standardu oraz korzyści płynące z jego stosowania,
  • znaczenie pełnego modelu sprawozdawczości finansowej dla zarządzania i władania jednostkami oraz wynikającą z tego potrzebę upowszechnienia modelu sprawozdawczego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek zmian w kapitale własnymi rachunek przepływów pieniężnych,
  • ogólnoświatową skalę prac poprzedzających opublikowanie standardu oraz aktualną skalę jego wykorzystywania na świecie i w Polsce,
  • możliwość wykorzystywania standardu dla celów podatkowych.

Autorzy są pracownikami naukowymi Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja jest przeznaczona dla księgowych, kadry zarządzającej firm, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych i finansowych, wykładowców oraz studentów rachunkowości i finansów, pracowników resortu finansów i wszystkich innych osób zainteresowanych przedstawianą tu problematyką.