Liczba wydanych publikacji: 1205

Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków
Autor: Małgorzata Sidor-Rządkowska
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2014
ISBN: 978-83-264-3256-9
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.
Znana od wieków, niezastąpiona relacja mistrz-uczeń coraz częściej wykorzystywana jest we współczesnych organizacjach, przybierając postać ustrukturyzowanych programów mentoringowych. Profesjonalne podejście do mentoringu omawia szeroko w pierwszej części książki Małgorzata Sidor-Rządkowska, ceniona ekspertka i autorka wielu publikacji z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim