Liczba wydanych publikacji: 1205

Mediation in Poland. Theory & practice

Mediation in Poland. Theory & practice

Rozważania ujęte w książce sytuują się wokół zagadnienia alternatywnych metod rozstrzygania sporów prawnych. Część pierwsza (ADR: From Conceptualization in Theory to Implementation in Legal Procedures) ma charakter wprowadzającej,…

Szczegóły produktu

Tytuł: Mediation in Poland. Theory & practice
Autor: Edited by M. Araszkiewicz, J. Czapska, M. Pękala, K. Płeszka (UJ)
Ilość str. 242
Format: 168 x 240
Oprawa: miękka klejona
Wydano: Wydawnictwo JAK, Kraków 2015
ISBN: 978-83-64506-14-7
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie UJ.
Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.
Merytorycznie rozważania ujęte w książce sytuują się wokół zagadnienia alternatywnych metod rozstrzygania sporów prawnych. Twórczy charakter pracy wyróżnia się w ujęciu zagadnienia rozwiązywania konfliktów w różnych dziedzinach prawa oraz refleksji teoretycznej ukazującej wagę i złożoność problematyki.,br> Recenzowana praca jest wyrazem integracji teorii prawa z dogmatykami prawniczymi, postulowanej od wielu lat w pracach zarówno dogmatyków, jak i teoretyków prawa.
Część pierwsza książki ma charakter ogólnych rozważań, a część druga jest szczegółową analizą zagadnień wiążących się z tytułową problematyką. Druga część poświęcona jest analizie instytucjonalnych i prawnych barier w rozwoju mediacji w Polsce, wzmocnieniu doniosłości mediatora jako instytucji w polskim systemie prawnym, społeczno-kulturowym warunkom rozwoju mediacji w Polsce oraz specyficznej naturze rozwoju mediacji w wybranych dziedzinach prawa.
Zawarte w części I propozycje interpretacyjne mają niepowtarzalny walor, przedstawiają stanowisko teoretyków prawa o doświadczeniu i wiedzy; ukazują analizowane zagadnienia z szerokiej perspektywy. Siłą publikacji jest niewątpliwie jej praktyczność oraz widoczne osadzenie w realiach środowiska mediacyjnego i praktyki mediacji.
Opublikowanie pracy w języku angielskim pozwala przybliżyć czytelnikowi zagranicznemu polski system alternatywnych metod rozstrzygania konfliktów prawnych.
/z recenzji prof. Wojciechowskiego/