Liczba wydanych publikacji: 1205

Mediacja i rozwiazywanie konfliktów

Mediacja i rozwiazywanie konfliktów

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy
Autor:  Nora Doherty , Marcelas Guyler
Format: 176 x 250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2010 r
ISBN: 978-83-7526-729-7
 

 

 

Opis:

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

Istnieje bezpośrednia zależność między jakością relacji międzyludzkich w przedsiębiorstwie a jego efektywnością i sukcesem. Przyjmując to założenie, autorzy – doświadczeni zawodowi konsultanci do spraw mediacji – przedstawiają najważniejsze koncepcje z dziedziny mediacji pracowniczej oraz rozstrzygania konfliktów w organizacjach. Wskazują, w jaki sposób można rozwiązać skomplikowane problemy w relacjach międzyludzkich i odbudować stosunki oparte na wzajemnym poszanowaniu i harmonijnej współpracy, omawiając:

– przyczyny powstawania konfliktów w miejscu pracy,
– zalety mediacji, zasady jej funkcjonowania, przebieg procesu
– umiejętności komunikacyjne przydatne przy rozwiązywaniu konfliktów
– skuteczne sposoby rozstrzygania sporów między pracownikami, z klientami itp. dla osób na stanowiskach kierowniczych
– techniki służące doskonaleniu komunikacji i negocjacji na wszystkich poziomach zarządzania, a także poprawie jakości relacji z kontrahentami
– przykłady typowych mediacji w zakładzie pracy wśród pracowników, kierowników, zespołów i kadry zarządzającej oraz własne doświadczenia z prowadzenia mediacji w sporach międzyludzkich i w wypadku skarg.