Liczba wydanych publikacji: 1205

Królewska sztuka trucia

Królewska sztuka trucia

Tak się nazywa książka w oryginale. Dokładnie „The Royal Art of Poison” z podtytułem „Filthy Palaces, Fatal Cosmetics, Deadly Medicine, and Murdermostfoul”.

Na kilkunastu przykładach autor maluje przeróżne sposoby radzenia sobie rządzących z usuwaniem niewygodnych im osób, czy to zagrażających władzy czy też mogących zepsuć m reputację… W 1529 roku Małgorzata, królowa Nawarry, maleńkiego kraju wcinającego się klinem pomiędzy Francję a Hiszpanię, pisała: „Chodzą słuchy, że mnisi wynaleźli nowy sposób trucia swoich wrogów za pomocą dymu z kadzidła” podczas nabożeństw…
Okazuje się również, że majętne osoby w przeszłych wiekach truły się również na własne życzenie, cóż, że nieświadomie… Wystarczyło np. używać jako środka upiększającego arszeniku pod różnymi postaciami. „W 1857 pewna Angielka dokładnie pokryła ciało swej sześciotygodniowej córeczki proszkiem, który miał być pudrem dla niemowląt, a okazał się arszenikiem. Dziewczynka nie miała jak powiedzieć, że skóra ją szczypie”…, niestety nie przeżyła…

Książkę opracowaliśmy kompleksowo, począwszy od etapu przyjęcia tłumaczenia, z projektowaniem niektórych elementów graficznych i opracowaniem ilustracji. Prace ukończyliśmy z początkiem roku 2019, SIW Znak udostępnił książkę do sprzedaży w kwietniu tegoż roku.