Liczba wydanych publikacji: 1205

Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa

Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa

W latach 2010–2014 zespół badawczy z Wydziału Prawa i Administracji UJ przeprowadził ogólnopolskie badania koordynacji lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Szczegóły produktu

Tytuł: Koordynacja działań lokalnych na rzecz bezpieczeństwa
Autor: praca zbiorowa pod redakcją Janiny Czapskiej
Ilość str. 584
Format: 170 x 236
Oprawa: twarda szyta
Wydano: Publikacja pracowników Katedry Kryminalistyki i Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wydana przez Wydawnictwo JAK, Kraków 2014
ISBN: 978-83-64506-06-2
Opis: Ważki społecznie problem koordynacji lokalnych działań na rzecz bezpieczeństwa nie był dotąd w Polsce przedmiotem szerszego zainteresowania. Wobec niedostatecznego stanu wiedzy oraz dynamicznie rozwijającej się w innych europejskich krajach refleksji nad tym zagadnieniem, nagląca stała się potrzeba jego zgłębienia. W związku z tym w latach 2010-2014 zespół badawczy z Wydziału Prawa i Administracji UJ przeprowadził ogólnopolskie badania, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas realizacji projektu wykorzystano metodę dogmatyczną oraz badania empiryczne w postaci analizy:

    • powiatowych programów zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
    • sprawozdań działających przy staroście komisji bezpieczeństwa i porządku,
    • ankiety pocztowej,
    • wywiadów pogłębionych z przedstawicielami pięćdziesięciu dwóch powiatów
    • porównawczej analizy rozwiązań stosowanych w wybranych krajach europejskich.

Wokół Katedry Socjologii Prawa skupiły się osoby, dla których bezpieczeństwo lokalne jest ważne. Były one zainteresowane wykorzystaniem dorobku i weryfikacją teoretycznych koncepcji rozwijanych w literaturze światowej, ciekawe rzeczywistego przebiegu procesu zapewniania lokalnego bezpieczeństwa w Polsce oraz przekonane o potrzebie rozwoju dyskursu nauki z praktyką. Przeprowadzone badania wieńczą rekomendacje służące poprawie obecnej sytuacji poprzez postulowanie zmian w prawie i organizacji państwa.

Zajrzyj do
książki
zajrzyj do książki