Liczba wydanych publikacji: 1205

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł:

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Autor: Kazimiera Winiarska
Format: 176×250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2012 r
ISBN: 978-83-264-3974-2
 

 

 

 

 

Opis:

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

 

 

Ta nowatorska publikacja pokazuje, jak zorganizować system kontroli zarządczej.

Kontrola zarządcza została wprowadzona w 2010 r. Ustawą o finansach publicznych. Kierownicy jednostek administracji rządowej ustawowo zostali zobligowani do oceny systemu kontroli zarządczej w swoich jednostkach, w formie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Również coraz więcej jednostek samorządowych sporządza to oświadczenie.

Autorzy publikacji, pracownicy naukowi i praktycy sektora finansów publicznych, połączyli rozważania teoretyczne z praktycznymi wskazówkami. W książce czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Co to jest kontrola zarządcza?
  • Jak ją zorganizować?
  • Jak określić cele kontroli i mierniki poziomu ich osiągnięcia?
  • Jak przygotować oświadczenie o stanie kontroli zarządczej?

Publikacja zawiera również wzory dokumentów dotyczących kontroli zarządczej.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej oraz dla studentów kierunków ekonomicznych i prawniczych.