Liczba wydanych publikacji: 1205

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR”
Autor: Wojciech Więcław
Format: 176×250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2009 r
ISBN: 978-83-7526-701-3
 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie

 

Celem publikacji jest przedstawienie tematyki związanej z rozliczeniem połączeń spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Szczegółowo omówiono:

  • połączenia prawne spółek handlowych i ich rozliczenie w rachunkowości
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej
  • konsolidację podmiotów współkontrolowanych
  • wycenę udziałów (akcji) metodą praw własności

Adresaci:

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków rachunkowości- pracowników spółek odpowiadających za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz głównych księgowych spółek publicznych, a także dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie informacji dla celów konsolidacji. Będzie również użyteczne dla studentów kierunku finanse i rachunkowość.