Liczba wydanych publikacji: 1205

Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• indeks

Szczegóły produktu

Tytuł: Konsolidacja sprawozdań finansowych i rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR
Autor: Wojciech Więcław
Format: B5 (176 x 250 mm)
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2014r., wyd 2
ISBN: 978-83-264-3203-3
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.
Publikacja przedstawia tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

    Szczegółowo omówiono:

  • połączenia prawne spółek handlowych i ich rozliczenie w rachunkowości, podziały prawne spółek handlowych i ich rozliczenie w rachunkowości,
  • skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej, konsolidację wspólnych działań,
  • wycenę udziałów (akcji) metodę praw własności.

Adresaci: Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków rachunkowości – pracowników spółek odpowiadających za sporządzenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz głównych księgowych spółek publicznych, a także dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie informacji dla celów konsolidacji. Będzie również użyteczna dla studentów kierunku finanse i rachunkowość. Publikacja uwzględnia zmiany MSSF 10 i MSSF 11, których termin obligatoryjnego stosowania rozpoczął się l stycznia 2014 r.