Liczba wydanych publikacji: 1205

Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych

Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych
Autor: Paweł Smółka
Format: 176 x 250
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska – Oficyna, 2008 r
ISBN: 978-83-7526-633-7
 

Opis:

 

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Kompetencje interpersonalne, nazywane często kompetencjami nowoczesnego lidera lub pracownika organizacji przyszłości, należą do najważniejszych kompetencji zawodowych, które pomagają pracownikowi odnaleźć się na rynku pracy, a organizacji zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną. Książka stanowi praktyczne wprowadzenie w zagadnienia pomiaru i doskonalenia kompetencji społecznych ujmowanych jako umiejętności interpersonalne. Nacisk położono w niej na podstawowe kwestie związane z doborem i konstruowaniem narzędzi pomocnych w oszacowaniu umiejętności interpersonalnych kandydata do pracy oraz na strategie i metody treningowe służące doskonaleniu talentów interpersonalnych pracowników.
Szczegółowo omówiono w niej m.in.:

  • uwarunkowania kompetencji społecznych i zasady ich pomiaru,
  • predyspozycje do rozwoju kompetencji społecznych,
  • rolę metod edukacyjnych w kształtowaniu tych kompetencji,
  • modele treningu umiejętności społecznych,
  • coaching umiejętności interpersonalnych,
  • programy doskonalenia kompetencji społecznych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, trenerów zajmujących się miękkimi szkoleniami.