Liczba wydanych publikacji: 1205

Język Polski na wakacjach i nie tylko

Język Polski na wakacjach i nie tylko

Przedstawiamy Wam Drodzy Czytelnicy dziś bliżej periodyk, który szerszej publiczności zapewne nie jest dobrze znany – kwartalnik „Język Polski”. Przygotowujemy jego wydanie od kilku lat dla Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Do tego zacnego, istniejącego od 1913 roku periodyku pisali i piszą najznakomitsi znawcy i badacze naszego języka. Dla współczesnego czytelnika dużą gratką są badania nowych zjawisk w naszej mowie, związanych m.in. z mediami społecznościowymi. Zajrzyjcie od czasu do czasu na stronę PAN, gdzie można zamówić aktualne i archiwalne numery kwartalnika. Polecamy szczególnie badanie polskiego zjawiska internetowego „San Escobar” w numerze 3 z 2018 roku.

W aktualnym numerze, który ukazał się drukiem z początkiem lipca, znajdziecie m.in. tekst o feminiźmie autorstwa Anny Niepytalskiej-Osieckiej, opowieść o pomysłach Polek i Polaków na tworzenie końcówek żeńskich (Premiera, premierka czy pani premier? autorstwa p. Jolanty Szpyry-Kozłowskiej) oraz rozważanie nad neologizmami w tekstach reklamowych (Twixnijmy to razem… autorstwa Ewy Rogowskiej-Cybulskiej).

Oto fragmenty ze wspomnianych tekstów:

„Sposób użycia wyrazów feminizm i feministka jest związany ze światopoglądem i od niego częściowo zależny. Można starać się mówić o feminizmie neutralnie, nie szkodząc społecznemu odbiorowi ruchu i jego reprezentantów, posługiwać się tym pojęciem z szacunkiem, nie manipulując nim. Można jednak również kierować się intencją przekonania odbiorców do wizji feminizmu, w której jawi się on jako «fanatyczny», «agresywny» czy «proaborcyjny»”.

„– chirurgiczka, chirurżka czy chirurgini?
Przy feminizacji nazwy chirurg wysunięto zróżnicowane propozycje – najwięcej osób
wybrało chirurgiczkę (28 procent), z rozszerzeniem przyrostka, nieco mniej chirurżkę
(23 procent) i chirurginię (20 procent), a zatem nie odnotowano wyraźnej przewagi żadnego z tych określeń”.

„udany (zdaniem copywriterów) neologizm może stać się osią konstrukcyjną całej serii reklam, por.: (4) Po prostu Kangu pychota. R o z k a n g u r z y każdego”.

Dbajmy o nasz wspólny język, zaglądajmy do „Języka Polskiego”!