Liczba wydanych publikacji: 1205

Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunk.

Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunk.

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• indeks

Szczegóły produktu

Tytuł: Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości
Autor: Przemysław Czajor
Ilość str. 340
Format: B5 (176 x 250 mm)
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska , 2013r.
ISBN: 978-83-264-4373-2
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

 

W książce przedstawiono regulacje rachunkowości instrumentów finansowych według MSR/MSSF. Szczegółowo omówiono:

  • istotę, rodzaje instrumentów finansowych oraz dynamikę i strukturę światowego rynku instrumentów pochodnych (jako szczególnego rodzaju instrumentów finansowych),
  • ewolucję regulacji rachunkowości instrumentów finansowych,
  • zagadnienia dotyczące rachunkowości instrumentów finansowych, takie jak: klasyfikacja, ujęcie początkowe, wycena, utrata wartości, rachunkowość zabezpieczeń,
  • wymagania w zakresie ujawniania informacji o instrumentach finansowych i związanym z nimi ryzyku.

Przybliżono również aktualny stan prac nad nowym standardem – MSSF 9, który ma obowiązywać od 2015 r. Zaprezentowane rozwiązania zostały zilustrowane przykładami, w których przedstawiono możliwy sposób ewidencyjnego ujęcia określonych zdarzeń dotyczących instrumentów finansowych. 

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo-księgowych, głównych księgowych, zwłaszcza osób odpowiedzialnych za politykę rachunkowości oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, a także biegłych rewidentów i audytorów wewnętrznych. Będzie również przydatne dla studentów rachunkowości, finansów i innych kierunków ekonomicznych oraz uczestników studiów podyplomowych z obszaru rachunkowości i zarządzania finansami.