Liczba wydanych publikacji: 1205

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wydawnictw AGH
Opracowanie obejmowało:

• skład
• łamanie

Szczegóły produktu

Tytuł: Gospodarka nieruchomościami
Autor: Anna Trembecka
Format: B 5
Oprawa: miękka
Objętość: 306 str.
Wydano: nakładem Wydawnictwa AGH, 2015
ISBN: 978-83-7464-753-3
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wydawnictwa AGH.

Opracowanie obejmowało: skład i łamanie.

Celem publikacji jest analiza form i zasad gospodarowania mieniem publicznym,która pozwoli na zaproponowanie prawidłowych procedur oraz metod postępowania w ścisłym powiązaniu teorii z praktyką. Dostrzegając problemy występujące w procesie gospodarowania nieruchomościami związane z roszczeniami byłych właścicieli oraz innych osób, część obszaru badawczego poświęcono tej tematyce. W tym zakresie konieczne jest odniesienie się do uregulowań historycznych, to one bowiem kształtują aktualny stan prawny nieruchomości oraz determinują zakres zasobów nieruchomości publicznych.Ważnym zagadnieniem poddanym analizie jest proces nabywania nieruchomości do realizacji inwestycji publicznych w trybie ustaw szczególnych. Uregulowania te według uproszczonej procedury dają możliwość stosunkowo szybkiej realizacji kluczowych i niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych, a w konsekwencji umożliwiają terminowe wykorzystanie funduszy unijnych.