Liczba wydanych publikacji: 1205

Ekonomia niedoskonałych rynków pracy

Ekonomia niedoskonałych rynków pracy

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer Polska.
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• indeks

Szczegóły produktu

Tytuł: Ekonomia niedoskonałych rynków pracy
Autor: Tito Boeri, Jan van Ours
Ilość str. 392
Format: B5 (176 x 250 mm)
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer Polska , 2011r.
ISBN: 978-83-264-1539-5
 

 

 

 

 

Opis:

 

Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer Polska.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Ekonomia pracy jest integralną częścią ekonomii, wnoszącą do niej opis różnorodnych, specyficznych zagadnień rynku pracy przy wykorzystaniu ogólnej wiedzy i metody ekonomicznej. Jako odrębna dyscyplina nauk ekonomicznych wykształciła się w wyniku głębokich i ogólnoświatowych przemian społecznych w drugiej połowie XX wieku. Od pozostałych dziedzin ekonomii odróżnia ją ponadto fakt, że labor, czyli praca będąca przedmiotem obrotu na rynku pracy, jest nierozerwalnie związana z oferującym ją człowiekiem, który sam przedmiotem tego obrotu nie jest.
Tak rynki, jak rządy w roli ich regulatora są w swej istocie niedoskonałe. W przypadku rynku pracy ta niedoskonałość wynika ze splotu czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. Samoregulacja rynku jak i zewnętrzne regulacje narzucane przez instytucje, a szczególnie ich interakcje, okazują się często wysoce niedoskonałe. Oznacza to, że w celu dokonania analizy funkcjonowania rynku pracy oraz projektowania właściwej interwencji publicznej niezbędne jest uwzględnienie tych niedoskonałości.
Książka ta jest pierwszą pozycją literatury światowej z zakresu ekonomii pracy, która trafia na polski rynek wydawniczy. Autorzy w nowatorski sposób podeszli do tematu, traktując niedoskonałość rynków pracy jako ich cechę immanentną.

prof. Marek Góra
kierownik Katedry Ekonomii I
Szkoła Główna Handlowa