Liczba wydanych publikacji: 1205

Chemia

Chemia

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wydawnictwa Szkolnego OMEGA
Opracowanie obejmowało:
• redakcja
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej

Szczegóły produktu

Tytuł: Chemia
Autor: Grażyna Bieniek
Wydano: Wydawnictwo Szkolne Omega, 2007
ISBN: 978-83-7267-307-7
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wdawnictwa Szkolnego Omega.

Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Książka poświęcona jest doświadczeniom chemicznych; forma publikacji umożliwia poznanie szkła i podstawowego sprzętu laboratoryjnego oraz sposobu ich połączenia, uzupełniając lukę wynikającą z niedostatecznej ilości wykonywanych doświadczeń.

Opracowanie ma charakter repetytorium i adresowane jest głównie do uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum przygotowujących się do egzaminu maturalnego z chemii.

Z książki można również korzystać od pierwszej klasy szkoły średniej; materiał w niej zawarty umożliwia powtórzenie i ugruntowanie zdobywanej wiedzy.

Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części obejmujących zagadnienia z chemii nieorganicznej i organicznej.

Zagadnienia związane z projektowaniem doświadczeń; odpowiedzi do wszystkich postawionych pytań.

Ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania.