Liczba wydanych publikacji: 1205

Bóg, śmierć i czas

Bóg, śmierć i czas

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wydawnictwa ZNAK.
Opracowanie obejmowało:
• redakcję
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej

Szczegóły produktu

Tytuł: Bóg, śmierć i czas
Autor: Emmanuel Levinas
Ilość str. 296
Format: 144 x 205
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wydawnictwa Znak, 2008r.
ISBN: ISBN: 978-83-240-1058-5
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wydawnictwa ZNAK.

Bóg, śmierć i czas to zapis dwóch cykli wykładów wygłoszonych przez Emmanuela Levinasa w roku akademickim 1975-1976, dotychczas niedostępnych po polsku. Jeden z najwybitniejszych filozofów XX wieku analizuje poglądy na naturę Boga, śmierci i czasu zawarte w dziełach innych wielkich filozofów – głównie Heideggera, Kanta, Hegla, Husserla, Bergsona, a także Platona i Arystotelesa. Przedstawia również własne koncepcje i pytania.