Liczba wydanych publikacji: 1205

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego

Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego

Książka przygotowana w naszym Wydawnictwie na zlecenie Wolters Kluwer
Opracowanie obejmowało:
• opracowanie redakcyjne
• skład i łamanie
• dwie korekty
• obsługę korekty autorskiej…

Szczegóły produktu

Tytuł: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Autor: Dariusz Wędzki
Format: B 5
Oprawa: miękka
Wydano: nakładem Wolters Kluwer, 2015
ISBN: 978-83-264-8378-3
Opis: Książka przygotowana przez nasze Wydawnictwo na zlecenie Wolters Kluwer.
Opracowanie obejmowało: redakcję, korekty, indeksy, skład i łamanie.

Dla finansisty znajomość sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest koniecznością – bez niej nie sposób podjąć właściwej decyzji finansowej, np. czy obciąć koszty, czy raczej zwiększyć sprzedaż. Najważniejsze wydaje się zatem pytanie: jaka właściwie jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa? Istotna okazuje się nie tylko sytuacja w określonym obszarze, np. płynności finansowej, ale również całego przedsiębiorstwa, ponieważ menedżerowie, zarząd, a zwłaszcza właściciele, oczekują jednoznacznej opinii: jest dobrze lub jest źle.